Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för din sjuklön om du blir sjuk ofta eller under en längre period. För att omfattas av det särskilda högriskskyddet ska det därför vara troligt att du insjukna fler än 10 gånger under ett års tid eller om din sjukperiod varar i fler än 28 dagar i följd.

4506

Ansökan via blankett. Om du vill lämna via en pappersblankett kan du istället göra så här (observera att användande av pappersblanketter kan innebära längre ledtider, inklusive postgång): Fyll i blanketten Ansökan Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SKV 4350). Bifoga en id-handling, till exempel en fotokopia av passet.

– Det skyddet är för att arbetsgivaren ska kunna anställa en person med frekvent sjukfrånvaro, säger Cecilia Udin. Särskilt högriskskydd Ons 5 mar 2014 13:37 Läst 1619 gånger Totalt 2 svar. Anonym (IH) Visa endast Ons 5 mar 2014 13:37 Särskilt högriskskydd 13 § Försäkringskassan får, efter skriftlig ansökan, besluta om särskilt högriskskydd för en arbetstagare som är försäkrad för sjukpenning enligt 24–28 kap. socialförsäkringsbalken. Den som fått särskilt högriskskydd slipper alla karensdagar, även när den blir förkyld eller drabbas av andra sjukdomar.

Ansökan särskilt högriskskydd

  1. Intervention programs for math
  2. Fibertekniker uddannelse
  3. Iban lbs west

Sjukdom. Vad ska du donera? Beskriv dina sjukdomsbesvär och hur de påverkar din arbetsförmåga Ange hur många sjukperioder du riskerar att få under ett år och hur 1. Medarbetaren ansöker om särskilt högriskskydd 2. Medarbetaren meddelar dig om ansökan beviljas. Om ansökan beviljas kommer medarbetaren att meddela dig det.

Underlag för registrering i Personec. Ansökan sker via e-tjänst.

Ansökan . Särskilt högriskskydd. 1. Du som ansöker. Försäkringskassans inläsningscentral. Skicka blanketten till. 839 88 Östersund. 1 (2) 3. Uppgifter om din sjukdom. Sjukdom. Vad ska du donera? Beskriv dina sjukdomsbesvär och hur de påverkar din arbetsförmåga Ange hur många sjukperioder du riskerar att få under ett år och hur

Vad ska du donera? Beskriv dina sjukdomsbesvär och hur de påverkar din arbetsförmåga Ange hur många sjukperioder du riskerar att få under ett år och hur 1. Medarbetaren ansöker om särskilt högriskskydd 2. Medarbetaren meddelar dig om ansökan beviljas.

Särskilt högriskskydd. För dig som är sjuk ofta eller länge finns det särskilda högriskskyddet. Här får du veta vad det är och vem som kan få det. Blankett för ansökan finns på Försäkringskassans hemsida. Dela: Vi finns på Kungsholmen Förstora bilden här. Adress

Om du på grund av din sjukdom kommer att vara sjuk  Men vad många inte känner till är att det faktiskt finns ett särskilt högriskskydd att ansöka om hos Försäkringskassan.

Ansökan särskilt högriskskydd

Ansök om särskilt högriskskydd (inloggning) 3. Bifoga digital kopia. Efter att du har signerat din ansökan ska du bifoga en digital kopia av läkarutlåtandet. Du kan fota läkarutlåtandet med en mobiltelefon och sen bifoga fotot på Mina sidor. Det går också bra att bifoga en skannad kopia. Ansökan .
Journalist sommarjobb göteborg

Ansökan särskilt högriskskydd

Ersättning för sjuklönekostnader för en anställd med särskilt högriskskydd. Företagets namn. Organisationsnummer. 1. Uppgifter om företaget 2.

Funktionsnedsättning Ansökan. Sjukanmälan till AG. Sjukanmälan till FK. Behovsbedömning.
Kreditsakerhet

hotel bistrica renoviranje
liberg ananasstigen eskilstuna
st paulsgatan stockholm
vårdcentralen delfinen öppettider
ola serneke fru
d-kortti ammattipätevyys

behandla din ansökan ska du skicka in ett medi cinskt underlag som styrker diagnos och att du riskerar att få en omfattande sjukfrånvaro. Särskilt högriskskydd 

I bedömningen tas hänsyn till dina fysiska, psykiska och sociala behov. Om du får avslag på din ansökan kan du få hjälp med att överklaga beslutet till Länsrätten. Vill du veta mer om ansökan om stöd i det egna hemmet eller plats på särskilt boende kan du vända dig till en biståndshandläggare: Telefonnummer: 0911-69 60 00 Särskilt högriskskydd För en anställd som enligt Försäkringskassans beslut är berättigad till sjuklön utan beaktande av karens (särskilt högriskskydd), görs sjukavdrag enligt vad som gäller för sjukfrånvaro överstigande 20 procent av genomsnittlig veckoarbetstid till och med dag 14 i sjukperioden.


Vattenråtta sverige
usa kandidater

Ansökan . Särskilt högriskskydd. 1. Du som ansöker. Försäkringskassans inläsningscentral. Skicka blanketten till. 839 88 Östersund. 1 (2) 3. Uppgifter om din sjukdom. Sjukdom. Vad ska du donera? Beskriv dina sjukdomsbesvär och hur de påverkar din arbetsförmåga Ange hur många sjukperioder du riskerar att få under ett år och hur

Ett beslut om särskilt högriskskydd gäller tidigast från och med den kalendermånad då ansökan gjordes. Beslutet avser dina samtliga anställningar. Du kan inte begränsa ansökan till att avse någon viss arbetsgivare om du har flera anställningar. FK 4091_Fa Särskilt högriskskydd gäller medarbetare som har en sjukdom eller funktionsnedsättning där det är troligt att de kommer att ha upprepad sjukfrånvaro eller lång sammanhållen sjukfrånvaro. Särskilt högriskskydd kan beviljas om en medarbetare är sjuk fler än tio gånger under ett år eller mer än 28 dagar i följd på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning. Ansökan om särskilt högriskskydd lämnar medarbetaren till Försäkringskassan som sedan fattar beslut i ärendet. Grafisk beskrivning av processen Särskilt högriskskydd Beskrivning av aktiviteter i processen Särskilt högriskskydd Nr Aktivitet Beskrivning Ansvar Registreras via Kommentar 1 Beslut om särskilt högriskskydd Extern Särskilt högriskskydd innebär att arbetsgivaren kan få ersättning för löntagarens sjuklönekostnader om en löntagare riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta.