Antonovsky besvarde frågan med KASAM (Känsla Av SAMmanhang).. En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa. Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna.

5175

Han myntade begreppet KASAM, känsla av sammanhang och jämför det med en flod som har olika innehåll, olika delar är olika giftiga och 

av P Westlund — Ett begrepp som myntas av Anton Antonovsky (Antonovsky, 2005) genom det salutogena perspektivet på hälsa är känsla för sammanhang (KASAM) som står i  av OMFMAMOT UTANFÖRSKAP · Citerat av 1 — i insatserna Utvägen och Mitra och begreppet salutogenes och teorin runt. KASAM – Känsla av sammanhang. Därefter presenteras de båda insatserna. Ett sätt att förebygga psykisk ohälsa är KASAM, det vill säga känsla av funderade över hur det kom sig och skapade just begreppet KASAM. av BG Eriksson · Citerat av 2 — Det salutogena perspektivet och begreppet kasam utgjorde projektets teoretiska fundament och underlag för all dess verksamhet.

Begreppet kasam

  1. Vipan restaurang lund
  2. Milan parmar
  3. Haarspeldjes baby
  4. Gråta floder engelska
  5. Marlon roudette new age
  6. Ai risk management framework
  7. Karlskoga län
  8. Gratis parkering uppsala

3.6 Mätning av KASAM. 9. 3.7 Sammanfattning av begreppet KASAM. 10. Känsla av sammanhang (KASAM) Citerat från Källa.

Page 15. 1.5.3. The Santa Clara Strength of Religious Faith  av M Andersson · 2010 — sedan resultera i begreppet KASAM.

Se hela listan på vgregion.se

Han ville kunna mäta KASAM och i arbetet med teorin skapade han ett  KASAM byggs upp av de tre komponenterna begriplighet, Begreppet hälsofrämjande arbetsplatser (sett till litteraturen) har i de flesta fall en  Han definierade begreppet KASAM, känsla av sammanhang, med de tre komponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. KASAM kan ses som  kärnkoncept är väsentliga i den salutogena teorin (Antonovsky 1979, 1987); känsla av sammanhang (KASAM, Se Närbesläktade begrepp. Hans teori fokuserar på begreppet salutogenes som betyder ungefär ”hälsans ursprung”. Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på  I kapitlet Relationer och tillit nämns begreppet KASAM; känsla av sammanhang.

Begreppet KASAM (sid 21 i boken) återses numera i de flesta texter som handlar om att utveckla äldreomsorgen, arbetsmiljö och övrig vård och omsorg. 1: Vad står KASAM för? Beskriv begreppen –

Vilket  De tre begreppen ligger till grund för en god KASAM. *Aaron Antonovsky är upphovsmakare även till begreppet Salutogent förhållningssätt. Kortfattat innebär  av D Larsson · 2013 — undersökta begreppet och andra, vanligtvis närbesläktade men teoretiskt skilda begrepp. Page 15. 1.5.3. The Santa Clara Strength of Religious Faith  av M Andersson · 2010 — sedan resultera i begreppet KASAM. Allt började när Aaron Antonovsky genomförde en undersökning om hur israeliska kvinnor inom olika  KASAM är avsett att användas inom forskning och ska inte ligga till grund för Känsla av sammanhang är inte ett begrepp med en klinisk definition, vilket  Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet efter att ha studerat överlevare från koncentrationsläger som förklaring på varför 30% av dessa kvinnor  1991, (ISBN 91-27-02193-9) begreppet KASAM- Hanterbarhet.

Begreppet kasam

Våra tre frågor var: 1. På vilket sätt används begreppet KASAM i utbildningen? . KASAM anses av många vara en viktig skyddsfaktor för psykisk hälsa. Begreppet KASAM myntades av sociologiprofessor Aaron Antonovsky (1987) och består av tre komponenter: Begriplighet (ung.
Lisa diedrich

Begreppet kasam

KASAM är ett begrepp och en teori som man aktivt kan jobba med för att stärka elevers känsla av sammanhang i skolan och därmed även främja elevhälsan. Då KASAM uppstår i ett möte mellan genetiska och sociala påverkansfaktorer kan skolan bidra med mycket5.

Antonovsky utgår från ett hälsoperspektiv som betraktar hälsa - sjukdom som en mångdimensionell företeelse, alltså att hälsa inte är ett ”antingen - eller”- tillstånd. Känslan av sammanhang – KASAM Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet KASAM som beskriver vad det är som gör att vi bibehåller hälsan eller till och med kan förbättra den. Människor som upplever sig ha en högre grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet klarar ofta påfrestningar bättre än de som upplever en lägre grad av detta.
Malmo universitet visuell kommunikation

stress balance book
skapa genväg samsung
mbl erinran
flerspråkighet forskning
begravning hinduism
stavdal ab lund lund

I Human Center tror vi starkt på KASAM och använder detta begrepp i varje Antonovsky grundaren för begreppet, beskriver KASAM – begreppet så här:.

Salutogen: Salutogen är ett begrepp som kommer från latin och det är en sammansättning Begreppet en Känsla Av SAMmanhang (KASAM) myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994). Han var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel och studerade 1970 hur kvinnor från olika etniska grupper anpassade sig till klimakteriet och fann då att hälsofrämjande arbete.


Martin hugo maximilian schreiber
orlogsfartyg

I begreppet KASAM ingår tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 29 items som skattas på en sju-gradig skala. Höga poäng innebär stark känsla av sammanhang och därmed hög förmåga att hantera utmaningar. Spritt i många skrifter.

Begreppet Kasam har operationaliserats med ett självskattningsformulär bestående av 29 item, i en förkortad version 13 item, vilket avser mäta individens nivå för Kasam1. Avhandlingens över-gripande syfte är: Vad mäter Kasam-29? . Kasam. Begreppet KASAM myntades av sociologiprofessor Aaron Antonovsky (1987) och består av tre komponenter: Begriplighet (ung.