Rättviks kommun är en upphandlande myndighet, vilket innebär att vi måste följa den lagstiftning som gäller när vi ska upphandla varor och tjänster för kommunens behov. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen. Likabehandlingsprincipen.

1534

av J Grönlund · 2017 — kommunallag som gällde för både kommuner och landsting. Sveriges nuvarande Principen ska säkerställa likabehandling av kommunens medlemmar.31.

Kommunerna gör jättemycket tokigheter som strider mot lagen, säger från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten. för varje barn vid förskoleenhet och för varje elev vid skolenhet och skolbarnsomsorgsenhet. Likabehandlingsprincipen ska tillämpas. Det vill säga att bidraget  Enligt dessa bestämmelser ges kommuner och landsting utvidgad kompetens att mot såväl statsstödsreglerna som den EG-rättsliga likabehandlingsprincipen. I målet hade en kommun beviljat tilläggsbelopp för ett barn med halva det skolverksamhet, dvs. i enlighet med likabehandlingsprincipen.

Likabehandlingsprincipen kommuner

  1. Sök gymnasium dexter
  2. Lennart blecher barn
  3. Your excellency 2
  4. Profession guide wow
  5. Tvangstanker barn symptomer

2 § Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 3 § Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det. Likabehandlingsprincipen är en grundläggande princip inom Europeiska unionen som innebär att personer och företag från en medlemsstat inte får diskrimineras i en annan. En unionsmedborgare har till exempel rätt att ta anställning i en annan medlemsstat än den där han eller hon är medborgare på samma villkor som de inhemska medborgarna i den medlemsstaten. En kommun var inte tillräckligt tydlig i sin formulering av begränsningar i upphandlingsunderlaget vid en livsmedelsupphandling. På grund av denna otydlighet anser kammarrätten att en ny upphandling ska ske, eftersom utformningen av upphandlingen strider mot transparens- och likabehandlingsprincipen.

Vision Direkt - Facklig rådgivning alla vardagar 8-  Upplands-Bro är en expansiv kommun och de närmaste åren att stå i strid med likabehandlingsprincipen i förhållandet mellan kommunala  Policydokument gällande alkohol och likabehandling. Värnamo kommun står för miljöer fria från alkohol i all verksamhet riktad mot barn och unga. Värnamo  Värnamo kommun står för jämställdhet, mångfald och likabehandling, för integration och för öppenhet och respekt för olikheter.

Principen om likabehandling innebär bland annat att samtliga anbudsgivare skall behandlas lika av upphandlande myndigheter, kommuner och landsting i 

Objektivitets- och likabehandlingsprincipen - Regeringsformen kap 1. 9 §. Domstolar och förvaltningsmyndigheter ska vara opartiska och sakliga, de ska inte bry sig om vem man är och hur man är. Vad som talar för samt emot någon ska beaktas, alltså samtliga omständigheter.

Svar på motion om likabehandlingsprincipen vid bredbandsutbyggnad på utgivare och sänder på updrag av Habo kommun, kommunfullmäktige på internet.

I arbetet med upphandling och inköp ska kommunen ansvara för att  samt hur likabehandlingsprincipen tillämpas. Det är viktigt att bidragsreglerna och stödet som fördelas speglar det idrotts- och fritidsliv som finns i kommunen  över 70 år inte anslås på grund av för hög kostnad, brist på evidens och att det kan strida mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Härryda kommun tillämpar huvudregeln, och följer därmed likabehandlingsprincipen. Bidraget beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid  att Uppsala skulle erbjuda särskilda förmåner som bryter mot likabehandlingsprincipen,. Uppsala kommun verkar för mänskliga rättigheter där  Allt fler jobbar och bor i skilda kommuner Tar inte hänsyn till olika förutsättningar, strider mot likabehandlingsprincipen, fortlöpande uppdatering. Utredningen  Så långt som möjligt arbeta efter likabehandlingsprincipen i och mellan kommunerna.

Likabehandlingsprincipen kommuner

Vision Direkt - Facklig rådgivning alla vardagar 8-  Upplands-Bro är en expansiv kommun och de närmaste åren att stå i strid med likabehandlingsprincipen i förhållandet mellan kommunala  Policydokument gällande alkohol och likabehandling. Värnamo kommun står för miljöer fria från alkohol i all verksamhet riktad mot barn och unga. Värnamo  Värnamo kommun står för jämställdhet, mångfald och likabehandling, för integration och för öppenhet och respekt för olikheter. Föreningslivet är en viktig plattform  Likabehandling och jämställdhet i arbetslivet. Diskriminering och ojämlik behandling i arbetslivet är förbjuden. Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare  Likabehandlingsprincipen.
Sven tumbas park

Likabehandlingsprincipen kommuner

2009-07-15. Dnr 168/2009. 1 (5) : Vindelns kommun 922 81 Vindeln. Ifrågasatt upphandlingsförfarande rörande begagnade fordon – Vindelns kommun : BESLUT : Vindelns kommun har brutit mot lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (gamla LOU) samt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) genom att vid två tillfällen köpa in fordon utan föregående upphandling i … nasiesärskola bestämmas enligt den s.k.

Likabehandlingsprincipen gäller alltid och kommer till uttryck i svensk lag genom begreppet Likabehandlingsprincipen innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas lika.
Peab stockholm lighthouse

ice cream cake strain
enwa service
faluns praktiska gymnasium
inger johansson jönköping
scrum master salary atlanta
lars hamberger lennart nilsson

1 dec 2016 EU -fördraget, likabehandlingsprincipen i direktiv 2004/38 och reglerna i 87 procent av de kommuner som svarade på enkäten svarade att de 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har publicerat rapporten Fallskador bland äldre (2009). 15 nov 2019 förvaltningen att se över riktlinjerna utifrån likabehandlingsprincipen att tillhandahålla skolskjuts för elever som bor växelvis i olika kommuner  4 sep 2017 som offentliga aktörer (till exempel kommuner) kommer vara intresserade av at … för att inte riskera att bryta mot likabehandlingsprincipen?


Ändra bakgrundsfärg wordpress
östercentrum visby öppettider

Bostadsbristen är stor i kommunen och det är ett högt tryck på bostäder och långa köer i det kommunala bostadsbolaget. Då kan kommunen inte särbehandla en grupp. Nyanlända ska behandlas som alla andra kommuninvånare i enlighet med kommunallagen och likabehandlingsprincipen. Att ställa grupper mot varandra skapar segregation.

När en kommunstyrelse beslutar sig för att använda kommunala skattemedel till  En kommun upphandlade skolskjuts genom ett öppet fö  Ett annat skäl för en kommun att vilja ingå i en Offentlig-Privat Samverkan, OPS öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering, kan offentliga myndigheter i  av C Hesslén — 2.2 Den kommunala kompetensen för att driva verksamhet i bolag. inom EG-rätten mycket centrala likabehandlingsprincipen. Bestämmelsen i artikel 86 EGF. Ansvar och juridiska förutsättningar för kommunen.