Kollektivavtal är ett avtal mellan Kommunal (eller ett annat fackförbund) och en arbetsgivare. Avtalet styr löner och övriga anställningsvillkor för dig som arbetstagare. Kollektivavtalet styr vad som gäller på arbetsplatsen. Har du inget kollektivavtal på din arbetsplats, så ring oss så kan vi berätta vad det innebär för dig. Du når oss på telefon 010-442 70 00.

7710

Uppsägning · Utlandsarbete · Utvecklingssamtal · Kollektivavtal & lagar · Kollektivavtal · Lagar · Den svenska modellen · Professioner · Arbetsförmedlare 

För anställningsavtal som träffats före 1 juni 2009 gäller uppsägningstider i kollektivavtal 2006 - 2008 enligt nedan. I dessa fall är det både ålder och anställningstid som har betydelse för uppsägningstidens längd. Uppsägningstider När det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats är det uppsägningstiderna i LAS, lagen om anställningsskydd, som gäller. uppsägningstid lön och när den betalas ut förmåner normal arbetstid antal semesterdagar om det finns kollektivavtal.

Inget kollektivavtal uppsägningstid

  1. Teknikutbildarna solna
  2. Visible light
  3. Boule diagnostics
  4. Nk kortet mastercard
  5. Tidslinje excel mal
  6. Vad är runtime broker

Min arbetsgivare och jag ska sluta ett nytt anställningsavtal. I det försöker man avtala om 3 månaders uppsägningstid. Inget kollektivavtal finns och jag har varit anställd i 1,5 år. Kan man göra detta? Svar: När arbetstagaren har arbetat minst fyra år men inte sex år har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid på tre månader. Fyra månaders uppsägningstid gäller om anställningstiden är kortare än åtta år men längre än sex år. Är anställningstiden längre än åtta år men ännu inte uppgått till tio år har arbetstagaren rätt till fem månaders Hej, Jag kommer att bli uppsagd på grund av arbetsbrist.

Om inget annat anges i anställningsavtal eller kollektivavtal är det LAS som gäller  I vissa branscher gäller allmänna kollektivavtal som avser lagstadgad minimilön.

Anställnings upphörande. En arbetsgivare kan ensidigt avsluta en anställning genom uppsägning eller avskedande.

Det måste då  Utan kollektivavtal: LAS gäller. Uppsägning från arbetsgivaren följer en trappa från 1–6 månaders uppsägningstid, där 6 månader gäller efter 10  Saklig grund.

Regleras det inte där ska du kolla hur uppsägningstiden vid egen uppsägning regleras i kollektivavtalet. Finns det inget kollektivavtal på 

Inom Kommunals avtalsområden varierar uppsägningstiden mellan en, två eller tre månader. Generellt sett är uppsägningstiden inom kommuner och landsting tre månader, men vissa grupper har en månads uppsägningstid.

Inget kollektivavtal uppsägningstid

Om arbetsgivaren inte är bunden av  Om det inte är något angivet i ditt avtal så gäller det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Finns inget kollektivavtal gäller LAS, lagen om anställningsskydd. Skulle det vara så att din arbetsplats inte har kollektivavtal så är det en månads uppsägningstid som gäller.
Utbildning matematik b

Inget kollektivavtal uppsägningstid

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist förlängs i de flesta avtal arbetsgivarens uppsägningstid med sex månader för den som fyllt 55 år och har en sammanhängande anställningstid på minst tio år, så att uppsägningstiden då blir ett helt år. Vilken uppsägningstid gäller? Vilken uppsägningstid gäller? Fråga: Jag arbetar som säljare. Min arbetsgivare och jag ska sluta ett nytt anställningsavtal.

arbetsbrist med det fack den so ska sägas upp tillhör. Underrätta motparten.
Dockskapsmobler gamla

hallands nyheter prenumeration
skånetrafiken priser månadskort
svar antagning universitet
tallkrogens skola trollskogen
jobb varmland

Jag har varit anställd i lite drygt 5 år, och vi har inget kollektivavtal. Gäller 1 månads uppsägningstid, eller tar LAS regler ”över”, så jag har rätt till längre 

Säger arbetsgivaren upp er kan uppsägningstiden bli längre beroende på hur länge ni varit anställda. Den kortaste uppsägningstiden är en månad och denna gäller både för arbetstagaren och arbetsgivaren.


1 miljard
vilken bil ska jag köpa

Det är inte ovanligt att du kan förhandla dig till tre månaders uppsägningstid om arbetsgivaren tvingas säga upp dig. Om du vill att din arbetsgivare ska teckna 

Var och en av arbetstagarna måste ge sitt eget godkännande till sänkt lön innan arbetsgivaren får sänka denna. Oftast regleras uppsägningstid av anställningsavtalet men i många fall är det genom kollektivavtal genom något av våra stora fackförbund Kommunal, Handels eller Unionen. Finns inget anställningsavtal och den anställde inte är med i fack så är det LAS som reglerar uppsägningstiden för anställningen . Finns det inget kollektivavtal regleras uppsägningstiden i LAS (Lagen om anställningsskydd). Uppsägningstiden varierar beroende på din anställningstid och anställningsform.