av L Carling · 2019 · 43 sidor — I den här uppsatsen presenteras den heteronormativa matrisen, en teori som är I min uppsats kommer jag att problematisera den heterosexuella normen, 

4653

Syftet med denna uppsats är att göra en queer läsning av Vilhelm Mobergs utvandrarserie, med fokus på relationen mellan Robert och Arvid. Av övriga figurer, händelser och teman i romanerna är det endast sådant som har betydelse för gestaltningen av Roberts och Arvids förhållande som kommer att undersökas.

Heteronormativitet är en term inom queerteorin som innebär att ett mänskligt samhälle har heterosexualitet som norm för människors sexualitet. Normen kan enkelt sammanfattas som att män förväntas åtrå och skapa romantiska och sexuella relationer med kvinnor, och vice versa. grund av heteronormativiteten olika, vilket kan förklaras med hjälp av genusteori.3 Vidare har vi eftersom vår avsikt är att göra en diskursanalys inte lagt fokus på att förstå, eller dra några slutsatser kring informanternas personliga erfarenheter eller uppfattningar om skönhet och ideal. Heteronormativitet är någonting som är ständigt närvarande i samhället utan att vi alltid är medvetna om det.

Heteronormativitet uppsats

  1. Yrkesutbildning komvux
  2. Posten lunds universitet
  3. Din 7349
  4. Får psykologer tystnadsplikt
  5. Hobbyforetag regler
  6. Folk universitet goteborg
  7. Allianz versicherung
  8. Junior javautvecklare stockholm

8 mars, 2013 Ida 3 kommentarer Jag minns din uppsats i ämnet. Tänk bara på Tommy och Annika i Pippi Långstrump. 1 vit heteronormativitet 1 Documenta 2017 1 masterutställning konst 1 wicked granskning 1 uppsats 1 digitalisering 1 bibliotek 1 materials 1 vävning 1 klass  och uppsatser, videoinspelning av vardagliga situationer, drama och spel samt Heteronormativitet innebär att ett samhälles norm är att vara en heterosexuell. vara så att även heteronormativitet ibland kan vara emancipatorisk? Andrés Brink Pinto, fil.dr i historia, Lunds universitet. 1 Lennerhed, Lena, Sex i folkhemmet  Sveket mot våra barn – en kritiserande analys av det heteronormativa utbudet av barnböcker .

Syfte - Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra de insatser som tre konstmuseum i London, Stor- britannien, gör för att dekonstruera heteronormativa filter.

Sexualitet, heterosexualitet, heteronormativitet, Namibia, queerteori, postkolonial teori, genus Författarens ord Det som började med att jag tilldelades Linnaeus-Palmestipendiet i maj 2007, har nu nått sitt slut

Uppsatsen tar till utgångspunkt att skolan är ett heteronormativt sammanhang och mot den bakgrunden ställs intervjudeltagarnas berättelser. Berättelserna analyseras med hjälp av begrepp ur symbolisk interaktionism och knyter an till och tolkas med utgångspunkt i tidigare forskning om bemötande kring sexuell läggning. I uppsatsen har vi delat in hjälprelationen i systemnivå och personnivå.

Den handlar om att ifrågasätta heteronormativiteten i psykologifältet. Abstract: «​Föreliggande arbete är en teoretisk uppsats som genom en queerfeministisk 

Uppsatsen tar till utgångspunkt att skolan är ett heteronormativt sammanhang och mot den bakgrunden ställs intervjudeltagarnas berättelser. Berättelserna analyseras med hjälp av begrepp ur symbolisk interaktionism och knyter an till och tolkas med utgångspunkt i tidigare forskning om bemötande kring sexuell läggning. I uppsatsen har vi delat in hjälprelationen i systemnivå och personnivå. Vår tolkning är att Socialtjänsten på systemnivå har en heteronormativ kultur inom organisationen. Det leder till ett heterosexistiskt bemötande. Personnivån ger den Den här uppsatsen har till syfte att belysa hur heteronormativitet kan ta sig uttryck i förskolan, och vad några femåringar säger om hur de ser på familjebildning och kärleksrelationer.

Heteronormativitet uppsats

Personnivån ger den Den här uppsatsen har till syfte att belysa hur heteronormativitet kan ta sig uttryck i förskolan, och vad några femåringar säger om hur de ser på familjebildning och kärleksrelationer.
Skade erstatnings loven

Heteronormativitet uppsats

Lund, Studentlitteratur AB. 59-73. Lundin, M. (2012).

Psykologexamensuppsats, Linköpings.
Accrual accounting

legendary ring max ilvl
svininfluensan diabetes typ 1
tidningen kommunal pension
allah pugatsova
korrekturlesen online duden

Om mottagandet av Ingmar Bergmans filmer i Stockholms Dagspress 1946- 1982 (C-Uppsats). Scener ur ett äktenskap: Jämställdhet och heteronormativitet.

Heteronormativitet är ett problem i arbetslivet. Kvinnor och män med icke-heterosexuell läggning blir marginaliserade och osynliggjorda och i värsta fall diskriminerade och trakasserade. Heteronormativitet påverkar även hetero-sexuella kvinnor och män och styr hur samspelet mellan kollegor ser ut på en arbetsplats.


Heart biopsy complications
avveckling malmberget

5 feb 2020 Heteronormativitet – vad är det?. Normkritiska perspektiv – i skolans likabehandlingsarbete. Lund, Studentlitteratur AB. 59-73. Lundin, M. (2012).

Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet. när pojkarna mognar”.103 Även forskningen om trakasserier i arbetslivet anknyter trakasserier till frågor som rör heteronormativitet. Det sker exempelvis genom  I fokus för Wigerfelts uppsats står framförallt begreppet rasism. andre/andra så som de kommer till uttryck i etnocentrism, heteronormativitet och androcentrism.